Wyższe składki ZUS przedsiębiorcy od 2020 roku

składki-zus-2020

Niedawno do informacji publicznej zostały przekazane informacje dotyczące niekorzystnych zmian dla przedsiębiorców. Muszą oni przygotować się na wzrost składek ZUS. Opłacanie składek do ZUS jest obowiązkowe. Pieniądze z tego tytułu stanowią źródło przychodu Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, z którego finansowane są wypłaty świadczeń. Podstawą prawną, regulującą sposób wypłacania i wielkość świadczeń jest

Jakie dane powinna zawierać faktura?

faktura-vat

Faktura jest najczęstszym dokumentem świadczącym o dokonaniu transakcji. Wystawienie faktur może przybrać formę papierkową lub elektroniczną. Zgodnie z ustawą o VAT o rodzaju faktury nie decyduje jej nazwa, a dane, które są w niej zamieszczone. Jeśli dokument nie będzie zawierał elementów wymaganych przez ustawę, nie będzie mógł zostać uznany za

Korygowanie błędów w księgach rachunkowych z lat ubiegłych

Korygowanie błędów w rachunkowości

W rocznych sprawozdaniach finansowych zatwierdzonych oraz składanych przez przedsiębiorstwa znaleźć się mogą błędy, które wykryte zostać mogą po pewnym czasie - na przykład w kolejnych latach działalności. W jaki więc sposób skorygować można błąd, który popełniony został w księgach rachunkowych? Przy sporządzaniu i ewidencji księgowej zawsze może zdarzyć się sytuacja, w

Czym są aktywa?

aktywa_w_spolce

Aktywa to kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych. Aktywa trwałe są to zasoby, które pozostają w firmie przez okres powyżej 12 miesięcy od dnia bilansowego. Aktywa trwałe charakteryzują się tym, że mają niski stopień

Czy podatnik może skorygować rozliczenia – odpisy amortyzacyjne

Kto musi dokonywać odpisów amortyzacyjnych?

Amortyzacja w prawie podatkowym i bilansowym określana jest jako koszt związany z etapowym zużyciem wartości niematerialnych i prawnych. Podatnicy zobligowani są do dokonania odpisów amortyzacyjnych, aż do momentu całkowitego zużycia środka trwałego, dzięki czemu wartość początkowa jest ujmowana w kosztach podatkowych. Obniżenie stawek amortyzacji stanowi jeden z prostszych sposobów bezpośredniego

Doradztwo podatkowe

Doradztwo podatkowe jako dobry sposób na efektywność firmy

Jeżeli prowadzimy własną działalność gospodarczą, to warto wybrać biuro rachunkowe, które będzie nas obsługiwało także w kwestiach związanych z podatkami. Prowadzenie ewidencji VAT sprzedaży oraz zakupu i naliczanie VAT przy transakcjach to jedno. Ważne jest także sporządzanie deklaracji VAT i przekazywanie ich do właściwego Urzędu Skarbowego. Doradztwo podatkowe polega także

Ewidencja kwoty granicznej w przypadku ubezpieczenia społecznego?

ubezpieczenie społeczne i wymiar składek

Podatnik zobowiązany jest do opłacania należności finansowych do organu państwowego m.in. na ubezpieczenie społeczne, emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe. System świadczeń pieniężnych i rzeczowych przysługuje zarówno pracownikom, a także rodzinom w razie np. macierzyństwa, choroby czy starości. Jak określić kwotę graniczną w roku kalendarzowym? Podczas obliczania granicy podstawy na ubezpieczenie społeczne

Księgowanie transakcji kantorowych

transakcja-kantorowa

Przedsiębiorcy, którzy realizują transakcje kantorowe muszą prawidłowo ujmować je w ewidencji księgowej. W pierwszej kolejności odpowiedzmy sobie jednak na pytanie czym w zasadzie są transakcje kantorowe? Transakcje kantorowe to operacje wymiany walut w ramach wykonywania działalności gospodarczej kantoru wymiany walut. Pełną definicję tej działalności podaje art.2 ust.1 pkt 19 prawa dewizowego. “Jest to

Korekta faktury pierwotnej

korekta-faktury

Jak zapewne Państwo wiedzą lub się domyślają – faktura korygująca jest wystawiana w momencie, kiedy zostanie popełniony błąd, bądź nagle pojawiła się potrzeba wprowadzenia istotnych zmian w treści faktury pierwotnej. W większości przypadków korekta jest wystawiana, kiedy odbiorca już otrzymał fakturę i trzeba w niej wprowadzić zmiany. Z racji tego,

Nowe formularze PIT w 2019 !

pit-2019

Rozporządzenie Ministra Finansów dotyczące wzorów zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych zawiera propozycje zmian dotyczących nowych formularzy PIT. Rozporządzenie to określiło nowe wzory zeznań o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT-36/PIT-36S, PIT-36L/PIT-36LS, PIT-37, PIT-38 i PIT-39) oraz nowe wzory informacji stanowiących załączniki dotyczące zeznań rocznych (PIT/B,

Top