Księgowanie transakcji kantorowych

Przedsiębiorcy, którzy realizują transakcje kantorowe muszą prawidłowo ujmować je w ewidencji księgowej. W pierwszej kolejności odpowiedzmy sobie jednak na pytanie czym w zasadzie są transakcje kantorowe? Transakcje kantorowe to operacje wymiany walut w ramach wykonywania działalności gospodarczej kantoru wymiany walut. Pełną definicję tej działalności podaje art.2 ust.1 pkt 19 prawa dewizowego. “Jest to

Korekta faktury pierwotnej

korekta-faktury

Jak zapewne Państwo wiedzą lub się domyślają – faktura korygująca jest wystawiana w momencie, kiedy zostanie popełniony błąd, bądź nagle pojawiła się potrzeba wprowadzenia istotnych zmian w treści faktury pierwotnej. W większości przypadków korekta jest wystawiana, kiedy odbiorca już otrzymał fakturę i trzeba w niej wprowadzić zmiany. Z racji tego,

Nowe formularze PIT w 2019 !

Rozporządzenie Ministra Finansów dotyczące wzorów zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych zawiera propozycje zmian dotyczących nowych formularzy PIT. Rozporządzenie to określiło nowe wzory zeznań o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT-36/PIT-36S, PIT-36L/PIT-36LS, PIT-37, PIT-38 i PIT-39) oraz nowe wzory informacji stanowiących załączniki dotyczące zeznań rocznych (PIT/B,

Zasady rachunkowości

Zasady, zgodnie z którymi należy sporządzać sprawozdania finansowe

Prowadząc rachunkowość, pełną czy też uproszczoną, trzeba stosować się do pewnych odgórnych zasad. Zazwyczaj są to reguły międzynarodowe, dzięki czemu możliwe jest np. porównanie wyników finansowych firm w różnych krajach. Jest to szczególnie ważne w obliczu dzisiejszej globalizacji - coraz częściej zdarza się podejmowanie międzynarodowych współpracy czy też prowadzenie działalności

Czy można zmusić przedsiębiorcę, aby poprawił fakturę?

Za poprawność faktury co do zasady odpowiada sprzedawca. Jeżeli nabywca odkryje, że jest ona niezgodna z rzeczywistością powinien interweniować. Jednak czy można zmusić sprzedawcę aby poprawił wystawiony przez siebie dokument? Podczas posługiwania się nierzetelną fakturą zarówno sprzedawca jak i nabywca popełniają czyn zabroniony, jednak tylko sprzedawca może samodzielnie poprawić jej

Jedna z zasad rachunkowości – zasada współmierności

zasady-rachunkowosci

Przepisy obowiązujące w Polsce określają kilka sztandarowych zasad odnośnie jej prowadzenia. Mimo tego, iż wiele osób jest zdania, iż wprowadzają one niepotrzebne zamieszanie i powodują utrudnienia w prowadzeniu rachunkowości, to jednak pozwalają na precyzyjne prowadzenie firmowej rachunkowości. Prawidłowo prowadzona rachunkowość spółki, daje przedsiębiorcy możliwość precyzyjnego ukazywania przedsiębiorcy stanu finansowego firmy. Tak

Jak w KPiR zamknąć rok?

KPiR

Osoby, które podjęły się prowadzenia własnej działalności gospodarczej, a które rozliczają się na zasadach ogólnych muszą liczyć się z kilkoma obowiązkami, z których muszą się wywiązać. Jednym z nich jest to, iż kończąc rok podatkowy – przedsiębiorca jest zobowiązany do zamknięcia go również w księdze przychodów i rozchodów. W związku z

Zawód księgowego – wady

obsługa-księgowa

Praca księgowego jak każda inna praca, posiada swoje wady oraz zalety. Dlatego właśnie przed wyborem owego zawodu, warto dokładnie przeanalizować jego wady oraz zalety, aby wszystko było jasne. Dzisiaj postaramy się przedstawić Państwu wady tego zawodu. Przejdźmy zatem do konkretów... 1. Praca siedząca przy komputerze Z pewnością wadą tej pracy jest ciągła

Uszkodzone towary w firmie

dostawa-towarow

Przedsiębiorcy, którzy zajmują się obrotem towarów oraz materiałów w swojej firmie, muszą liczyć się z tym, iż niektóre towary mogą zostać uszkodzone lub najzwyczajniej utracą datę przydatności. Jednak w sytuacji, kiedy nie jest to spowodowane winą przedsiębiorcy, mogą one stanowić koszty uzyskania przychodu. Ważne jest jednak to, aby w sytuacji

Przekazanie 1% podatku – rozliczenia podatkowe

rozliczenie-podatkowe

Każdy podatnik ma możliwość przekazania 1% podatku na rzecz organizacji publicznoprawnych. Jeżeli podatnik wyrazi zgodę i wykaże to w deklaracji podatkowej to Naczelnik Urzędu Skarbowego w jego imieniu przekazuje 1% podatku w terminie od maja do lipca roku następującego po roku podatkowym, za który składane jest zeznanie podatkowe na odpowiedni

Top