Czym są aktywa?

Aktywa to kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych. Aktywa trwałe są to zasoby, które pozostają w firmie przez okres powyżej 12 miesięcy od dnia bilansowego. Aktywa trwałe charakteryzują się tym, że mają niski stopień

Czy podatnik może skorygować rozliczenia – odpisy amortyzacyjne

Kto musi dokonywać odpisów amortyzacyjnych?

Amortyzacja w prawie podatkowym i bilansowym określana jest jako koszt związany z etapowym zużyciem wartości niematerialnych i prawnych. Podatnicy zobligowani są do dokonania odpisów amortyzacyjnych, aż do momentu całkowitego zużycia środka trwałego, dzięki czemu wartość początkowa jest ujmowana w kosztach podatkowych. Obniżenie stawek amortyzacji stanowi jeden z prostszych sposobów bezpośredniego

Doradztwo podatkowe

Doradztwo podatkowe jako dobry sposób na efektywność firmy

Jeżeli prowadzimy własną działalność gospodarczą, to warto wybrać biuro rachunkowe, które będzie nas obsługiwało także w kwestiach związanych z podatkami. Prowadzenie ewidencji VAT sprzedaży oraz zakupu i naliczanie VAT przy transakcjach to jedno. Ważne jest także sporządzanie deklaracji VAT i przekazywanie ich do właściwego Urzędu Skarbowego. Doradztwo podatkowe polega także

Ewidencja kwoty granicznej w przypadku ubezpieczenia społecznego?

ubezpieczenie społeczne i wymiar składek

Podatnik zobowiązany jest do opłacania należności finansowych do organu państwowego m.in. na ubezpieczenie społeczne, emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe. System świadczeń pieniężnych i rzeczowych przysługuje zarówno pracownikom, a także rodzinom w razie np. macierzyństwa, choroby czy starości. Jak określić kwotę graniczną w roku kalendarzowym? Podczas obliczania granicy podstawy na ubezpieczenie społeczne

Księgowanie transakcji kantorowych

transakcja-kantorowa

Przedsiębiorcy, którzy realizują transakcje kantorowe muszą prawidłowo ujmować je w ewidencji księgowej. W pierwszej kolejności odpowiedzmy sobie jednak na pytanie czym w zasadzie są transakcje kantorowe? Transakcje kantorowe to operacje wymiany walut w ramach wykonywania działalności gospodarczej kantoru wymiany walut. Pełną definicję tej działalności podaje art.2 ust.1 pkt 19 prawa dewizowego. “Jest to

Korekta faktury pierwotnej

korekta-faktury

Jak zapewne Państwo wiedzą lub się domyślają – faktura korygująca jest wystawiana w momencie, kiedy zostanie popełniony błąd, bądź nagle pojawiła się potrzeba wprowadzenia istotnych zmian w treści faktury pierwotnej. W większości przypadków korekta jest wystawiana, kiedy odbiorca już otrzymał fakturę i trzeba w niej wprowadzić zmiany. Z racji tego,

Nowe formularze PIT w 2019 !

pit-2019

Rozporządzenie Ministra Finansów dotyczące wzorów zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych zawiera propozycje zmian dotyczących nowych formularzy PIT. Rozporządzenie to określiło nowe wzory zeznań o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT-36/PIT-36S, PIT-36L/PIT-36LS, PIT-37, PIT-38 i PIT-39) oraz nowe wzory informacji stanowiących załączniki dotyczące zeznań rocznych (PIT/B,

Zasady rachunkowości

Zasady, zgodnie z którymi należy sporządzać sprawozdania finansowe

Prowadząc rachunkowość, pełną czy też uproszczoną, trzeba stosować się do pewnych odgórnych zasad. Zazwyczaj są to reguły międzynarodowe, dzięki czemu możliwe jest np. porównanie wyników finansowych firm w różnych krajach. Jest to szczególnie ważne w obliczu dzisiejszej globalizacji - coraz częściej zdarza się podejmowanie międzynarodowych współpracy czy też prowadzenie działalności

Czy można zmusić przedsiębiorcę, aby poprawił fakturę?

faktura-korygujaca

Za poprawność faktury co do zasady odpowiada sprzedawca. Jeżeli nabywca odkryje, że jest ona niezgodna z rzeczywistością powinien interweniować. Jednak czy można zmusić sprzedawcę aby poprawił wystawiony przez siebie dokument? Podczas posługiwania się nierzetelną fakturą zarówno sprzedawca jak i nabywca popełniają czyn zabroniony, jednak tylko sprzedawca może samodzielnie poprawić jej

Jedna z zasad rachunkowości – zasada współmierności

zasady-rachunkowosci

Przepisy obowiązujące w Polsce określają kilka sztandarowych zasad odnośnie jej prowadzenia. Mimo tego, iż wiele osób jest zdania, iż wprowadzają one niepotrzebne zamieszanie i powodują utrudnienia w prowadzeniu rachunkowości, to jednak pozwalają na precyzyjne prowadzenie firmowej rachunkowości. Prawidłowo prowadzona rachunkowość spółki, daje przedsiębiorcy możliwość precyzyjnego ukazywania przedsiębiorcy stanu finansowego firmy. Tak

Top