Jedna z zasad rachunkowości – zasada współmierności

zasady-rachunkowosci

Przepisy obowiązujące w Polsce określają kilka sztandarowych zasad odnośnie jej prowadzenia. Mimo tego, iż wiele osób jest zdania, iż wprowadzają one niepotrzebne zamieszanie i powodują utrudnienia w prowadzeniu rachunkowości, to jednak pozwalają na precyzyjne prowadzenie firmowej rachunkowości. Prawidłowo prowadzona rachunkowość spółki, daje przedsiębiorcy możliwość precyzyjnego ukazywania przedsiębiorcy stanu finansowego firmy. Tak

Jak w KPiR zamknąć rok?

KPiR

Osoby, które podjęły się prowadzenia własnej działalności gospodarczej, a które rozliczają się na zasadach ogólnych muszą liczyć się z kilkoma obowiązkami, z których muszą się wywiązać. Jednym z nich jest to, iż kończąc rok podatkowy – przedsiębiorca jest zobowiązany do zamknięcia go również w księdze przychodów i rozchodów. W związku z

Zawód księgowego – wady

obsługa-księgowa

Praca księgowego jak każda inna praca, posiada swoje wady oraz zalety. Dlatego właśnie przed wyborem owego zawodu, warto dokładnie przeanalizować jego wady oraz zalety, aby wszystko było jasne. Dzisiaj postaramy się przedstawić Państwu wady tego zawodu. Przejdźmy zatem do konkretów... 1. Praca siedząca przy komputerze Z pewnością wadą tej pracy jest ciągła

Uszkodzone towary w firmie

dostawa-towarow

Przedsiębiorcy, którzy zajmują się obrotem towarów oraz materiałów w swojej firmie, muszą liczyć się z tym, iż niektóre towary mogą zostać uszkodzone lub najzwyczajniej utracą datę przydatności. Jednak w sytuacji, kiedy nie jest to spowodowane winą przedsiębiorcy, mogą one stanowić koszty uzyskania przychodu. Ważne jest jednak to, aby w sytuacji

Przekazanie 1% podatku – rozliczenia podatkowe

rozliczenie-podatkowe

Każdy podatnik ma możliwość przekazania 1% podatku na rzecz organizacji publicznoprawnych. Jeżeli podatnik wyrazi zgodę i wykaże to w deklaracji podatkowej to Naczelnik Urzędu Skarbowego w jego imieniu przekazuje 1% podatku w terminie od maja do lipca roku następującego po roku podatkowym, za który składane jest zeznanie podatkowe na odpowiedni

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe w jednostce sporządza się na koniec roku obrachunkowego lub inny dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych, który wynika z przepisów prawa podatkowego. W Polsce sprawozdanie finansowe sporządza się w języku polskim oraz w walucie polskiej. Sprawozdanie finansowe to uporządkowane przedstawienie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Jego celem jest dostarczenie informacji na temat obecnej

O dowodzie księgowym

księgowość firmy

O dowodzie księgowym mówi się, iż jest dokumentem stanowiącym podstawę księgowania, która stwierdza fakt zaistnienia danej operacji gospodarczej. Dokument to pojęcie, które jest znacznie szersze od dowodu księgowego, gdyż obejmuje dokumenty podlegające księgowaniu, a więc dowody księgowe oraz dowody, które nie podlegają księgowaniu. Istotne jest zrozumienie, że dokumenty te ukazują

Środki trwałe i ich amortyzacja

Środki trwałe to składniki rzeczowe aktywów trwałych, które charakteryzują się przewidywanym okresem użytkowania dłuższym niż 1 rok. Powinny być one kompletne i zdatne do użytku oraz przeznaczone na własne potrzeby jednostki lub oddane do używania innym jednostkom na podstawie najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy. Do środków trwałych zaliczamy w szczególności:

Elementy składowe rachunkowości

elementy-rachunkowosci

Termin rachunkowość niejednokrotnie jest używany zamiennie z księgowością, co niestety jest błędne. Pojęcia te co prawda są ze sobą mocno powiązane jednakże nie są ze sobą tożsame i z tego powinien zdawać sobie sprawę każdy przedsiębiorca. Rachunkowość definiuje się jako system ewidencji, który ujmuje w pieniądzu przekrój poszczególnych podmiotów gospodarczych

Co to jest rachunkowość zarządcza?

rachunkowosc

Rachunkowość zarządcza to dział rachunkowości, który zajmuje się dostarczaniem informacji dla odbiorców wewnętrznych dotyczących potrzeb zarządu. Zasady ewidencjonowania i dostarczania tych danych nie są regulowane żadnymi przepisami. Wynika to z tego, że nie istnieje tutaj ryzyko wprowadzenia w błąd użytkowników z zewnątrz. Podstawowym celem tej rachunkowości jest systematyczne dostarczanie kierownictwu przedsiębiorstwa

Top