Nowe formularze CIT od 2019 roku

cit-2019

Od października mają zacząć obowiązywać nowe wzory CIT, czyli formularzy zeznań rocznych składanych przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych. Wprowadzenie zmian ma na celu umożliwienie podatnikom CIT rozliczenia na nowych zasadach podatku o niezrealizowanych zysków, dochodów ze sprzedaży walut wirtualnych i ulgi IP BOX. Wprowadzono dodatkowe formularze CIT: 1. CIT/PM (dla

Jakie obowiązki ma ubezpieczający po zajściu wypadku ubezpieczeniowego?

Ubezpieczyciel i ubezpieczenie

Z umowy ubezpieczenia lub ogólnych warunków ubezpieczenia wynikać mogą pewne obowiązki, które ubezpieczający dopełnić powinien w przypadku wystąpienia wypadku ubezpieczeniowego - niewywiązywanie się z nich może spowodować ograniczenie, a w najgorszym wypadku nawet całkowity brak odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń. Podstawowym obowiązkiem ubezpieczającego jest zawiadomienie w określonym terminie zakładu ubezpieczeń o zajściu wypadku.

JPK_VAT – nowy plik

plik-JPK_VAT

Nowelizacja przepisów wprowadza nowy plik JPK_VAT, który znacznie usprawni procedurę rozliczeń podatkowych. Po wprowadzeniu przepisów podatnicy podatku od towarów i usług będą składać do urzędu skarbowego deklarację VAT w formie nowego pliku JPK_VAT – przesyłaną tylko w formie elektronicznej. Plik JPK_VAT zastąpi składanie osobno dwóch dokumentów: - JPK_VAT - deklaracji VAT (VAT-7, VAT-7K) Kolejnymi

Kto pełni odpowiedzialność za zaległości podatkowe spółki?

zobowiązania spółki - kto zapłaci?

Pełną odpowiedzialność za zaległości podatkowe w spółce osobowej ponoszą: wspólnicy komplementariusze byli wspólnicy/komplementariusze Odpowiedzialność wspólnika spółki osobowej powstaje w momencie wydania decyzji podatkowej i może mieć charakter osobisty, solidarny lub subsydiarny. W pierwszym przypadku wspólnik będzie odpowiadał całym majątkiem za zobowiązania. W przypadku solidarności wszyscy członkowie przedsiębiorstwa są w taki sam

Czym dokładnie jest podatek pośredni?

Podatek pośredni jako jeden z obowiązkowych świadczeń

Podatek pośredni to inaczej danina publiczna płacona w formie pieniężnej. Podatnicy tego świadczenia nie są bezpośrednio zobowiązani do jego zapłaty. Zobowiązanie pośrednie nakładane jest na VAT czyli sprzedaż towarów i usług. Zgodnie z ustawą opodatkowaniu podlega także odpłatna dostawa, eksport oraz import, a także wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów. Przepisów ustawy nie

Wycena przedsiębiorstwa – jaką metodę wybrać?

wycena-przedsiebiorstwa

Metoda dochodowa Stanowi ona najpopularniejszą metodę wyceny przedsiębiorstw, chociaż jest przy tym wyjątkowo skomplikowana. W tym przypadku wartość przedsiębiorstwa stanowią jego przyszłe dochody po właściwym spożytkowaniu ich oczekiwaną stopą zwrotu. Popularność tej metody wymaga z racjonalnego podejścia do wyceny, które opiera się nie na wartości posiadanego majątku firmy w dni wyceny,

Zmiany związane z podatkami w 2019 roku

Stałe zmiany w podatkach

Największe zmiany w podatkach, jakie zastosowano z nadejściem 2019 roku: Powstał podatek od niezrealizowanych zysków. Stosowany może być, gdy wskutek przeniesienia aktywów czy też podatnika Polska traci prawo do podatku od dochodu ze sprzedaży aktywa, do której opodatkowania miałaby prawo. Nowością jest tzw. danina solidarnościowa. Nowy podatek ma zastosowanie do

ZUS, a umowa zlecenie

zus

Umowa zlecenie to jedna z najpopularniejszych form zatrudnienia w Polsce. Wielu przedsiębiorców zapomina jednak, że w niektórych przypadkach podczas jej wykorzystywania są zobowiązani do odprowadzania składek do ZUS. Ozusowanie umowy zlecenie zależy przede wszystkim od osoby, z którą jest zawierana, a także kwoty na jaką opiewa. 1. Składki do ZUS będą musiały

Składki ZUS 2019

Od 2019 roku przedsiębiorca będzie mógł korzystać z opcji opłacania składek ZUS od przychodu pod warunkiem, że przychód z jego działalności nie przekroczy 63 tysiące złotych netto. Składki od przychodu może opłacać wyłączni przedsiębiorca korzystający z dużego ZUS-u. Jeżeli w 2018 roku działalność była prowadzona tylko przez część roku bądź została

Optymalizacja podatkowa

sposoby optymalizacji

Wielu przedsiębiorców, chcąc ograniczyć ponoszone koszty i usprawnić funkcjonowanie działalności, decydują się na optymalizację podatkową. Jest to rozwiązanie w pełni legalne, jeśli tylko działa się zgodnie z prawem. Optymalizacja podatkowa oparta na polskim prawie może być trudnym zadaniem. Wielość przepisów obowiązujących w naszym kraju oraz stopień ich skomplikowania zdecydowanie utrudniają ich

Top