Rozliczenie spółki wobec ZUS

skladki-w-zus

Wszyscy wspólnicy spółek są zobowiązani do samodzielnego opłacania za siebie składek na ubezpieczenie społeczne. Bardzo ważne jest, aby owa kwota nie była niższa niż 60% planowanego średniego miesięcznego wynagrodzenia. Wszyscy wspólnicy spółek (z wyjątkiem spółki cywilnej) nie mają możliwości opłacania składek na ubezpieczenie społeczne od obniżonej podstawy wymiaru, czyli od 30%

Istota Ustawy Podatkowej

rozliczenia-podatkowe

W ustawie podatkowej określone zostały elementy konstrukcyjne podatku, a więc: - podmiot, - przedmiot opodatkowania, - stawki podatkowe, - sposoby naliczania ulg i umorzeń, - informację o podmiotach zwolnionych z podatku. Istotą Ustawy Podatkowej mają być przede wszystkim daniny publiczne. Bardzo ważne jest to, że jest ona kompletna i posiada sprecyzowane regulacje prawne. Jej cechą charakterystyczną

CŁO – definicja i rodzaje

oplata-celna

CŁO jest niczym innym, jak opłatą przewozową/należnością nakładaną przez dane państwo na towary w związku z ich przewiezieniem przez granicę. Do celów, przez które pobierane jest CŁO, możemy zaliczyć: - zwiększenie wpływów do budżetu państwa, - ochronę rynku zewnętrznego, - zmianę warunków wymiany handlowej. CŁO możemy podzielić na: - importowe, którego celem jest ochrona produkcji krajowej, -

Nowy podatek dla osób najlepiej zarabiających!

danina_solidarnościowa

Serdecznie zapraszamy do wizyty na naszej STRONIE GŁÓWNEJ, gdzie znajdziesz więcej informacji z zakresu podatków i nie tylko! Premier Polski Mateusz Morawiecki zapowiada wprowadzenie nowego podatku. Opodatkowanych zostanie 0,5% najzamożniejszych Polaków. Mowa tu o osobach, których roczne dochody przekraczają 300 tysięcy złotych. W przypadku rozliczania się wspólnie z współmałżonkiem rodzina taka

Zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego

Przedsiębiorca, by uniknąć negatywnych konsekwencji wynikających z nieterminowego złożenia deklaracji podatkowej może skorzystać z instytucji czynnego żalu. Czynny żal, czyli zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego składa się na piśmie w urzędzie skarbowym osobiście lub za pośrednictwem poczty. Nie ma określonego terminu na złożenie czynnego żalu. Zgodnie z kodeksem karnym skarbowym “nie

Indywidualny rachunek w ZUS

Opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz fundusze do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych to obowiązek niejednego przedsiębiorcy. Od 1 stycznia 2018 roku płatnicy będą mieć uproszczone zadanie, gdyż będą wykonywać tylko jeden przelew niezależnie od rodzaju odprowadzanych składek czy funduszy. Obecnie konieczne jest wykonywanie trzech, a nawet czterech przelewów co jest czasochłonne

Nowa ordynacja podatkowa

podatki-w-firmie

Kilka dni temu pojawił się projekt nowej Ordynacji podatkowej, która od teraz ma być jasnym i przede wszystkim spójnym dokumentem. Wraz z projektem pojawiły się pomysły na zmiany, które mają ułatwić przedsiębiorcom funkcjonowanie w obowiązującym systemie podatkowym. Przepisy nowej ordynacji zawierają nowe zasady przedawniania się zobowiązań podatkowych, które ograniczą prawa fiskusa

Przedstawiciel podatkowy

Do ustanowienia przedstawiciela podatkowego zobowiązany jest podatnik, który nie posiada siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terenie państwa członkowskiego oraz podlega obowiązkowej rejestracji jako podatnik VAT czynny. Podatnik, który posiada siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terenie państwa członkowskiego nie musi lecz może ustanowić

Niższy wiek emerytalny od października 2017 roku

emerytura

Podstawą do obliczenia emerytury będą zwaloryzowany kapitał początkowy i zewidencjonowane na naszym koncie składki. Od 1 października bieżącego roku będzie istniała możliwość skorzystania z obniżonego wieku emerytalnego. Istotne jest, aby każdy kto chce skorzystać z tego przywileju miał już ustalony kapitał początkowy, bo w innym przypadku ZUS ustali go przed

Kontrola podatkowa – po co i kto ją przeprowadza ?

podatki-w-firmie

Kontrola podatkowa przeprowadzana jest w celu wykrycia oszustw podatkowych w postaci niezdeklarowanych dochodów lub kosztów nielegalnie odliczonych od przychodu u podmiotów podejrzewanych o uchylanie się od zobowiązań podatkowych. Szybsze wykrycie takich działań pozwala na szybką reakcję i zapobiegnięcie im w przyszłości. Przez kogo może zostać przeprowadzona kontrola skarbowa? - naczelnicy urzędów skarbowych

Top