ZUS, a umowa zlecenie

Umowa zlecenie to jedna z najpopularniejszych form zatrudnienia w Polsce. Wielu przedsiębiorców zapomina jednak, że w niektórych przypadkach podczas jej wykorzystywania są zobowiązani do odprowadzania składek do ZUS. Ozusowanie umowy zlecenie zależy przede wszystkim od osoby, z którą jest zawierana, a także kwoty na jaką opiewa. 1. Składki do ZUS będą musiały

Składki ZUS 2019

Od 2019 roku przedsiębiorca będzie mógł korzystać z opcji opłacania składek ZUS od przychodu pod warunkiem, że przychód z jego działalności nie przekroczy 63 tysiące złotych netto. Składki od przychodu może opłacać wyłączni przedsiębiorca korzystający z dużego ZUS-u. Jeżeli w 2018 roku działalność była prowadzona tylko przez część roku bądź została

Optymalizacja podatkowa

sposoby optymalizacji

Wielu przedsiębiorców, chcąc ograniczyć ponoszone koszty i usprawnić funkcjonowanie działalności, decydują się na optymalizację podatkową. Jest to rozwiązanie w pełni legalne, jeśli tylko działa się zgodnie z prawem. Optymalizacja podatkowa oparta na polskim prawie może być trudnym zadaniem. Wielość przepisów obowiązujących w naszym kraju oraz stopień ich skomplikowania zdecydowanie utrudniają ich

Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

SFWON

Zgodnie z nową ustawą, przyjętą przez Radę Ministrów, od 2019 roku wprowadzony zostanie nowy podatek, tak zwana “danina solidarnościowa”. Ma ona zasilać Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, którego dotyczy cała ustawa Podatek solidarnościowy to nie jedyne źródło finansowania Funduszu. Oprócz tego SFWON zostanie zasilony funduszami z Unii Europejskiej, a także

Podatek solidarnościowy

danina_solidarnościowa

ZAPRASZAMY NA NASZĄ STRONĘ GŁÓWNĄ !!! Podatek solidarnościowy to dodatkowy podatek PIT (podatek dochodowy od osób fizycznych) dotyczący osób najbogatszych. Eksperci zaznaczają jednak, że podatek ten bez wątpienia najmocniej uderzy w średnie firmy rodzinne oraz osoby wykonujące wolne zawody tj. architektów, lekarzy, prawników, radców prawnych itd. Badania wykazują że w 70% podatek

Rozliczenie spółki wobec ZUS

skladki-w-zus

Wszyscy wspólnicy spółek są zobowiązani do samodzielnego opłacania za siebie składek na ubezpieczenie społeczne. Bardzo ważne jest, aby owa kwota nie była niższa niż 60% planowanego średniego miesięcznego wynagrodzenia. Wszyscy wspólnicy spółek (z wyjątkiem spółki cywilnej) nie mają możliwości opłacania składek na ubezpieczenie społeczne od obniżonej podstawy wymiaru, czyli od 30%

Istota Ustawy Podatkowej

rozliczenia-podatkowe

W ustawie podatkowej określone zostały elementy konstrukcyjne podatku, a więc: - podmiot, - przedmiot opodatkowania, - stawki podatkowe, - sposoby naliczania ulg i umorzeń, - informację o podmiotach zwolnionych z podatku. Istotą Ustawy Podatkowej mają być przede wszystkim daniny publiczne. Bardzo ważne jest to, że jest ona kompletna i posiada sprecyzowane regulacje prawne. Jej cechą charakterystyczną

CŁO – definicja i rodzaje

oplata-celna

CŁO jest niczym innym, jak opłatą przewozową/należnością nakładaną przez dane państwo na towary w związku z ich przewiezieniem przez granicę. Do celów, przez które pobierane jest CŁO, możemy zaliczyć: - zwiększenie wpływów do budżetu państwa, - ochronę rynku zewnętrznego, - zmianę warunków wymiany handlowej. CŁO możemy podzielić na: - importowe, którego celem jest ochrona produkcji krajowej, -

Nowy podatek dla osób najlepiej zarabiających!

danina_solidarnościowa

Serdecznie zapraszamy do wizyty na naszej STRONIE GŁÓWNEJ, gdzie znajdziesz więcej informacji z zakresu podatków i nie tylko! Premier Polski Mateusz Morawiecki zapowiada wprowadzenie nowego podatku. Opodatkowanych zostanie 0,5% najzamożniejszych Polaków. Mowa tu o osobach, których roczne dochody przekraczają 300 tysięcy złotych. W przypadku rozliczania się wspólnie z współmałżonkiem rodzina taka

Zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego

Przedsiębiorca, by uniknąć negatywnych konsekwencji wynikających z nieterminowego złożenia deklaracji podatkowej może skorzystać z instytucji czynnego żalu. Czynny żal, czyli zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego składa się na piśmie w urzędzie skarbowym osobiście lub za pośrednictwem poczty. Nie ma określonego terminu na złożenie czynnego żalu. Zgodnie z kodeksem karnym skarbowym “nie

Top