Kto pełni odpowiedzialność za zaległości podatkowe spółki?

zobowiązania spółki - kto zapłaci?

Pełną odpowiedzialność za zaległości podatkowe w spółce osobowej ponoszą: wspólnicy komplementariusze byli wspólnicy/komplementariusze Odpowiedzialność wspólnika spółki osobowej powstaje w momencie wydania decyzji podatkowej i może mieć charakter osobisty, solidarny lub subsydiarny. W pierwszym przypadku wspólnik będzie odpowiadał całym majątkiem za zobowiązania. W przypadku solidarności wszyscy członkowie przedsiębiorstwa są w taki sam

Czym dokładnie jest podatek pośredni?

Podatek pośredni jako jeden z obowiązkowych świadczeń

Podatek pośredni to inaczej danina publiczna płacona w formie pieniężnej. Podatnicy tego świadczenia nie są bezpośrednio zobowiązani do jego zapłaty. Zobowiązanie pośrednie nakładane jest na VAT czyli sprzedaż towarów i usług. Zgodnie z ustawą opodatkowaniu podlega także odpłatna dostawa, eksport oraz import, a także wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów. Przepisów ustawy nie

Wycena przedsiębiorstwa – jaką metodę wybrać?

wycena-przedsiebiorstwa

Metoda dochodowa Stanowi ona najpopularniejszą metodę wyceny przedsiębiorstw, chociaż jest przy tym wyjątkowo skomplikowana. W tym przypadku wartość przedsiębiorstwa stanowią jego przyszłe dochody po właściwym spożytkowaniu ich oczekiwaną stopą zwrotu. Popularność tej metody wymaga z racjonalnego podejścia do wyceny, które opiera się nie na wartości posiadanego majątku firmy w dni wyceny,

Zmiany związane z podatkami w 2019 roku

Stałe zmiany w podatkach

Największe zmiany w podatkach, jakie zastosowano z nadejściem 2019 roku: Powstał podatek od niezrealizowanych zysków. Stosowany może być, gdy wskutek przeniesienia aktywów czy też podatnika Polska traci prawo do podatku od dochodu ze sprzedaży aktywa, do której opodatkowania miałaby prawo. Nowością jest tzw. danina solidarnościowa. Nowy podatek ma zastosowanie do

ZUS, a umowa zlecenie

zus

Umowa zlecenie to jedna z najpopularniejszych form zatrudnienia w Polsce. Wielu przedsiębiorców zapomina jednak, że w niektórych przypadkach podczas jej wykorzystywania są zobowiązani do odprowadzania składek do ZUS. Ozusowanie umowy zlecenie zależy przede wszystkim od osoby, z którą jest zawierana, a także kwoty na jaką opiewa. 1. Składki do ZUS będą musiały

Składki ZUS 2019

Od 2019 roku przedsiębiorca będzie mógł korzystać z opcji opłacania składek ZUS od przychodu pod warunkiem, że przychód z jego działalności nie przekroczy 63 tysiące złotych netto. Składki od przychodu może opłacać wyłączni przedsiębiorca korzystający z dużego ZUS-u. Jeżeli w 2018 roku działalność była prowadzona tylko przez część roku bądź została

Optymalizacja podatkowa

sposoby optymalizacji

Wielu przedsiębiorców, chcąc ograniczyć ponoszone koszty i usprawnić funkcjonowanie działalności, decydują się na optymalizację podatkową. Jest to rozwiązanie w pełni legalne, jeśli tylko działa się zgodnie z prawem. Optymalizacja podatkowa oparta na polskim prawie może być trudnym zadaniem. Wielość przepisów obowiązujących w naszym kraju oraz stopień ich skomplikowania zdecydowanie utrudniają ich

Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

SFWON

Zgodnie z nową ustawą, przyjętą przez Radę Ministrów, od 2019 roku wprowadzony zostanie nowy podatek, tak zwana “danina solidarnościowa”. Ma ona zasilać Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, którego dotyczy cała ustawa Podatek solidarnościowy to nie jedyne źródło finansowania Funduszu. Oprócz tego SFWON zostanie zasilony funduszami z Unii Europejskiej, a także

Podatek solidarnościowy

danina_solidarnościowa

ZAPRASZAMY NA NASZĄ STRONĘ GŁÓWNĄ !!! Podatek solidarnościowy to dodatkowy podatek PIT (podatek dochodowy od osób fizycznych) dotyczący osób najbogatszych. Eksperci zaznaczają jednak, że podatek ten bez wątpienia najmocniej uderzy w średnie firmy rodzinne oraz osoby wykonujące wolne zawody tj. architektów, lekarzy, prawników, radców prawnych itd. Badania wykazują że w 70% podatek

Rozliczenie spółki wobec ZUS

skladki-w-zus

Wszyscy wspólnicy spółek są zobowiązani do samodzielnego opłacania za siebie składek na ubezpieczenie społeczne. Bardzo ważne jest, aby owa kwota nie była niższa niż 60% planowanego średniego miesięcznego wynagrodzenia. Wszyscy wspólnicy spółek (z wyjątkiem spółki cywilnej) nie mają możliwości opłacania składek na ubezpieczenie społeczne od obniżonej podstawy wymiaru, czyli od 30%

Top