Dodatek stażowy dla pracownika

Dodatki wypłacane pracownikom q

Wynagrodzenie pracownika to świadczenie, które składa się między innymi z wynagrodzenia podstawowego oraz dodatków. Nie wszystkie jednak dodatkowo wypłacane środki pieniężne są obowiązkowe. Jednym z takich dodatków nieobowiązkowych jest dodatek stażowy. Wynagrodzenie za pracę ustalane jest w odpowiedni sposób, aby mogło odpowiadać rodzajowi wykonywanej pracy oraz wymaganym kwalifikacjom. Dodatek za wysługę wypłacany

Po co sporządzany jest bilans urlopowy?

Kto musi sporządzać bilans urlopowy?

Pracownikom, którzy zatrudnieni są na podstawie umowy o pracę skorzystać mogą z urlopu wypoczynkowego w wymiarze 20 lub 26 dni. Wykorzystać go można w danym roku, w którym nabyto do niego prawa lub - ewentualnie do 30 września kolejnego roku. Zaległości urlopowe dla pracodawcy uznać można za spory problem, dlatego warto

Urlop na żądanie – czy mam do niego pełne prawo?

Urlop na żądanie - przysługuje zawsze?

Ustawodawca daje pracownikowi możliwość jednostronnego decydowania o terminie wykorzystania kilku dni urlopu. Pracodawca ma więc obowiązek udzielić pracownikowi urlopu na żądanie maksymalnie 4 dni w każdym roku kalendarzowym, w terminie wskazanym przez pracownika. Nie jest to jednak odrębny urlop od wypoczynkowego. Udzielany może zostać z rocznej puli urlopu, jaki przysługuje

Czy pracodawca może zwolnić kobietę w ciąży?

zwolnienie_z_pracy

Silna ochrona kobiet przed zwolnieniem obowiązywać zaczyna już w okresie ciąży. Jeżeli mowa o pracę została zawarta z ciężarną na czas określony, lub próbny przekraczający miesiąc, to w takim przypadku zwolnienie nastąpić może dopiero do dnia porodu. Żadna ciężarna natomiast nie jest chroniona przed zwolnieniem, gdy zachodzą jasne przyczyny uzasadniające rozwiązanie

Jakie prawa przysługują pracownikowi względem pracodawcy w przypadku wynagrodzenia?

Jakie prawa posiada pracownik?

Jednym z obowiązków pracodawcy, zgodnie z Kodeksem Pracy jest obowiązek terminowego wypłacania wynagrodzenia pracownikowi. Ustalany jest z góry termin, w którym co miesiąc przedsiębiorca będzie przeznaczał wynagrodzenie osobom zatrudnionym we własnej firmie. W sytuacji, gdy pracodawca nie realizuje obowiązku związanego z wypłatą, to pracownik skorzystać może z praw, jakie mu przysługują

Czym jest telepraca i jaki charakter posiada?

Praca stacjonarna, a telepraca

Telepraca to to inaczej praca zdalna, czyli forma organizacji polegająca na świadczeniu pracy poza jednostką organizacyjną pracodawcy za pomocą środków komunikacji publicznej. Umowę zawrzeć można od razu po zatrudnieniu lub w jego trakcie, a w dokumencie jedyną dodatkową kwestią odróżniającą formularz od podstawowego wniosku jest uzgodnione między stronami warunków wykonywania

5 najlepiej płatnych zawodów w Polsce

Najlepiej płatne zawody w Polsce

Oto lista 5 najlepiej płatnych zawodów w Polsce 1. Architekt IT - najlepiej wynagradzanymi zawodami na rynku pracy są zawody z branży IT. Innowacyjna technologia nieustannie się rozwija, a specjaliści zajmujący się projektowaniem systemów informatycznych otrzymują bardzo wysokie wynagrodzenie. Średnie zarobki: ok. 9 500 zł brutto 2. Kontroler finansowy - osoba pracująca

Wysokość płacy minimalnej 2019

ksiegowosc

W ubiegłym roku minimalne wynagrodzenie wynosi 2100 zł, czyli stawka godzinowa to 13,70. Wraz ze wzrostem gospodarczym pojawił się projekt mający na celu zwiększenie płacy minimalnej. Przepisy zaczęły obowiązywać od stycznia 2019 roku. Obecnie płaca minimalna wynosi 2250 zł. W stosunku do 2018 roku nastąpił wzrost o 150 zł. Minimalna stawka godzinowa

Jakie rodzaje umów o pracę rozróżniamy?

obsluga-kadrowa

Przedsiębiorco czy wiesz jakie umowy mogą być zawierane pomiędzy pracodawcą, a pracownikiem? Charakterystykę poszczególnych umów oraz sposób na ich ewentualne rozwiązanie znajdziesz w treści poniższego artykułu. Przepisy Kodeksu Pracy, który obowiązuje w Polsce informuje nas o tym, że umowy z pracownikami mogą zostać zawarte: - na okres próbny, - na okres określony, - na

Umowa o dzieło

umowa o pracę dla pracownika i pracodawcy

Umowa o dzieło jest rodzajem umowy cywilnoprawnej - podpisując ją, pracownik zobowiązuje się do wykonania konkretnego dzieła. Umowa o dzieło niesie ze sobą pewne korzyści, tak dla pracownika jak i pracodawcy. Pierwszą zaletą takiej umowy jest dowolność czasu i miejsca wykonania pracy - strony zobowiązują się jedynie osiągnąć pewien rezultat

Top