Czym jest telepraca i jaki charakter posiada?

Telepraca to to inaczej praca zdalna, czyli forma organizacji polegająca na świadczeniu pracy poza jednostką organizacyjną pracodawcy za pomocą środków komunikacji publicznej. Umowę zawrzeć można od razu po zatrudnieniu lub w jego trakcie, a w dokumencie jedyną dodatkową kwestią odróżniającą formularz od podstawowego wniosku jest uzgodnione między stronami warunków wykonywania

5 najlepiej płatnych zawodów w Polsce

Oto lista 5 najlepiej płatnych zawodów w Polsce 1. Architekt IT - najlepiej wynagradzanymi zawodami na rynku pracy są zawody z branży IT. Innowacyjna technologia nieustannie się rozwija, a specjaliści zajmujący się projektowaniem systemów informatycznych otrzymują bardzo wysokie wynagrodzenie. Średnie zarobki: ok. 9 500 zł brutto 2. Kontroler finansowy - osoba pracująca

Wysokość płacy minimalnej 2019

ksiegowosc

W ubiegłym roku minimalne wynagrodzenie wynosi 2100 zł, czyli stawka godzinowa to 13,70. Wraz ze wzrostem gospodarczym pojawił się projekt mający na celu zwiększenie płacy minimalnej. Przepisy zaczęły obowiązywać od stycznia 2019 roku. Obecnie płaca minimalna wynosi 2250 zł. W stosunku do 2018 roku nastąpił wzrost o 150 zł. Minimalna stawka godzinowa

Jakie rodzaje umów o pracę rozróżniamy?

obsluga-kadrowa

Przedsiębiorco czy wiesz jakie umowy mogą być zawierane pomiędzy pracodawcą, a pracownikiem? Charakterystykę poszczególnych umów oraz sposób na ich ewentualne rozwiązanie znajdziesz w treści poniższego artykułu. Przepisy Kodeksu Pracy, który obowiązuje w Polsce informuje nas o tym, że umowy z pracownikami mogą zostać zawarte: - na okres próbny, - na okres określony, - na

Umowa o dzieło

umowa o pracę dla pracownika i pracodawcy

Umowa o dzieło jest rodzajem umowy cywilnoprawnej - podpisując ją, pracownik zobowiązuje się do wykonania konkretnego dzieła. Umowa o dzieło niesie ze sobą pewne korzyści, tak dla pracownika jak i pracodawcy. Pierwszą zaletą takiej umowy jest dowolność czasu i miejsca wykonania pracy - strony zobowiązują się jedynie osiągnąć pewien rezultat

Ile kosztuje zatrudnienie pracownika w 2018?

koszt_zatrudneinia_pracownika

Zatrudniając pracownika powinniśmy zdać sobie sprawę, że koszty zatrudnienia nie ograniczają się wyłącznie do jego wynagrodzenia. Wiąże się to szeregiem dodatkowych opłat, których wysokość bardzo często jest nawet wyższa niż jego miesięczna pensja. Nasuwa się zatem pytanie ile w zasadzie kosztuje zatrudnienie pracownika w 2018 roku? Wynagrodzenie minimalne w tym roku wynosi

Anulowanie wypowiedzenia umowy o pracę

wypowiedzenie-umowy-o-pracę

Wypowiedzenie umowy o pracę to jednostronna czynność prawna skutkująca rozwiązaniem stosunku pracy. Wypowiedzenie jest legalne tylko w sytuacji, gdy zezwala na to odpowiedni przepis prawa. W Polsce, wypowiedzenie umowy o pracę musi mieć formę pisemną. Może ono zostać złożone zarówno przez pracodawcę, jaki i pracownika. W przypadku, gdy umowę rozwiązuje

Płaca minimalna w 2019 roku

minimalne_wynagrodzenie

Od 2019 roku minimalne wynagrodzenie brutto dla pracownika będzie wynosiło 2200 złotych, a więc o 100 złotych więcej niż w roku bieżącym. Osoby pracujące na podstawie umów cywilnoprawnych również otrzymają podwyżkę z 13, 70 do 14, 50 złotych za godzinę pracy. Początkowo resort pracy proponował większy wzrost wynagrodzenia do kwoty 2250

Zmiany w dokumentacji pracowniczej od 2019!

akta-pracownicze

Już niebawem, bo od stycznia 2019 roku pracodawcy będą mieli możliwość, aby akta osobowe oraz dokumentację pracowniczą prowadzić w formie elektronicznej. Sposób ten będzie na równi z formą papierową. Głównym celem, który przyświeca tej zmianie jest uproszczenie przedsiębiorcom prowadzenia firmy. Wszyscy przedsiębiorcy, którzy będą chcieli zmienić dotychczasowy sposób prowadzenia dokumentacji

Informacje na temat umowy o pracę

stosunek-pracy

Umowa o pracę ma status czynności prawnej, która polega na złożeniu przez pracownika i jego pracodawcę zgodnych oświadczeń woli. Wówczas pracownik zobowiązuje się do wykonywania określonej pracy na rzecz pracodawcy w określonym miejscu i czasie, a z kolei pracodawca zobowiązuje się do wypłacenia wynagrodzenia. Umowa o pracę powinna zostać zawarta

Top