Wysokość płacy minimalnej 2019

ksiegowosc

W ubiegłym roku minimalne wynagrodzenie wynosi 2100 zł, czyli stawka godzinowa to 13,70. Wraz ze wzrostem gospodarczym pojawił się projekt mający na celu zwiększenie płacy minimalnej. Przepisy zaczęły obowiązywać od stycznia 2019 roku. Obecnie płaca minimalna wynosi 2250 zł. W stosunku do 2018 roku nastąpił wzrost o 150 zł. Minimalna stawka

Jakie rodzaje umów o pracę rozróżniamy?

obsluga-kadrowa

Przedsiębiorco czy wiesz jakie umowy mogą być zawierane pomiędzy pracodawcą, a pracownikiem? Charakterystykę poszczególnych umów oraz sposób na ich ewentualne rozwiązanie znajdziesz w treści poniższego artykułu. Przepisy Kodeksu Pracy, który obowiązuje w Polsce informuje nas o tym, że umowy z pracownikami mogą zostać zawarte: - na okres próbny, - na okres określony, - na

Umowa o dzieło

umowa o pracę dla pracownika i pracodawcy

Umowa o dzieło jest rodzajem umowy cywilnoprawnej - podpisując ją, pracownik zobowiązuje się do wykonania konkretnego dzieła. Umowa o dzieło niesie ze sobą pewne korzyści, tak dla pracownika jak i pracodawcy. Pierwszą zaletą takiej umowy jest dowolność czasu i miejsca wykonania pracy - strony zobowiązują się jedynie osiągnąć pewien rezultat

Ile kosztuje zatrudnienie pracownika w 2018?

koszt_zatrudneinia_pracownika

Zatrudniając pracownika powinniśmy zdać sobie sprawę, że koszty zatrudnienia nie ograniczają się wyłącznie do jego wynagrodzenia. Wiąże się to szeregiem dodatkowych opłat, których wysokość bardzo często jest nawet wyższa niż jego miesięczna pensja. Nasuwa się zatem pytanie ile w zasadzie kosztuje zatrudnienie pracownika w 2018 roku? Wynagrodzenie minimalne w tym roku wynosi

Anulowanie wypowiedzenia umowy o pracę

wypowiedzenie-umowy-o-pracę

Wypowiedzenie umowy o pracę to jednostronna czynność prawna skutkująca rozwiązaniem stosunku pracy. Wypowiedzenie jest legalne tylko w sytuacji, gdy zezwala na to odpowiedni przepis prawa. W Polsce, wypowiedzenie umowy o pracę musi mieć formę pisemną. Może ono zostać złożone zarówno przez pracodawcę, jaki i pracownika. W przypadku, gdy umowę rozwiązuje

Płaca minimalna w 2019 roku

minimalne_wynagrodzenie

Od 2019 roku minimalne wynagrodzenie brutto dla pracownika będzie wynosiło 2200 złotych, a więc o 100 złotych więcej niż w roku bieżącym. Osoby pracujące na podstawie umów cywilnoprawnych również otrzymają podwyżkę z 13, 70 do 14, 50 złotych za godzinę pracy. Początkowo resort pracy proponował większy wzrost wynagrodzenia do kwoty 2250

Zmiany w dokumentacji pracowniczej od 2019!

akta-pracownicze

Już niebawem, bo od stycznia 2019 roku pracodawcy będą mieli możliwość, aby akta osobowe oraz dokumentację pracowniczą prowadzić w formie elektronicznej. Sposób ten będzie na równi z formą papierową. Głównym celem, który przyświeca tej zmianie jest uproszczenie przedsiębiorcom prowadzenia firmy. Wszyscy przedsiębiorcy, którzy będą chcieli zmienić dotychczasowy sposób prowadzenia dokumentacji

Informacje na temat umowy o pracę

stosunek-pracy

Umowa o pracę ma status czynności prawnej, która polega na złożeniu przez pracownika i jego pracodawcę zgodnych oświadczeń woli. Wówczas pracownik zobowiązuje się do wykonywania określonej pracy na rzecz pracodawcy w określonym miejscu i czasie, a z kolei pracodawca zobowiązuje się do wypłacenia wynagrodzenia. Umowa o pracę powinna zostać zawarta

Co z likwidacją deklaracji PIT-40?

rozliczenia-podatkowe

Z początkiem roku 2018 został wycofany formularz rozliczeniowy PIT-40. Od teraz żaden pracodawca nie ma możliwości rozliczania podatników, ponieważ muszą oni skorzystać z pomocy właściwego do ich miejsca zamieszkania Urzędu Skarbowego. Do niedawna to pracodawca był zobowiązany do tego, aby sporządzić za pracownika roczne rozliczenie jeśli ten do dnia 10 stycznia

Planowane zmiany w Kodeksie pracy

Ustawodawcy planują wprowadzić bardzo istotne zmiany w Kodeksie pracy. Przepisy, które mogą ulec zmianie dotyczą m.in. urlopu wypoczynkowego oraz zatrudniania pracowników. Planowane zmiany zawierają rozwiązanie, które stosowane są w wielu krajach Europy. Planowane zmiany w urlopach Ustawodawca planuje zmiany dotyczące wymiaru urlopu wypoczynkowego. Planowane jest wyrównanie wymiaru urlopu do 26 dni dla

Top