Rachunkowość zarządcza i finansowa

Ze względu na charakter jaki pełni rachunkowość możemy podzielić ją na rachunkowość zarządczą oraz finansową. Rachunkowość zarządcza stworzona została dla wewnętrznych celów przedsiębiorstwa. Ma ona za zadanie gromadzić, przetwarzać oraz prezentować informacje w sposób który pozwoli Zarządowi podejmować ważne strategicznie informacje, a także kierować firmą. Z danych w ten sposób wygenerowanych

Co to jest spółka giełdowa?

Spółka giełdowa to spółka akcyjna, która jest notowana na giełdzie papierów wartościowych. Wprowadzenie spółki giełdowej wiąże się z szeregiem korzyści. Do najważniejszych należy: - pozyskiwanie kapitału na rozwój, - poprawienie wizerunku i zwiększenie wiarygodności spółki, - wzrost rozpoznawalności spółki oraz jej wiarygodności, - zdobycie rynkowej wyceny spółki, - efektywne finansowanie przejęć kapitałowych innych spółek, - uporządkowanie struktury

WIG20

Poruszając się w środowisku giełdowym niejednokrotnie może natknąć się na oznaczenie WIG20. Czym jednak ono jest i co oznacza? WIG20 to indeks giełdowy dotyczący 20 największych spółek notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Jest to indeks cenowy w związku z czym podczas jego obliczania bierze się pod uwagę wyłącznie ceny zawartych

Akcja na okaziciela

okaziciel akcji

Akcje na okaziciela to papiery wartościowe, które nie są przypisane do żadnej konkretnej osoby. Ich właścicielem jest, ten, kto w tym momencie je posiada (w przeciwieństwie do akcji imiennych). Na dokumencie nie widnieją żadne dane właściciela takie jak imię, nazwisko, czy nazwa firmy. Akcja na okaziciela może być zmieniona na imienną

Ważne pojęcia giełdowe

Zanim zdecydujemy się wejść na giełdę konieczne jest zaznajomienie się z podstawowymi pojęciami z nią związanymi. Oto kilka ważnych definicji: Akcjonariusz - osoba fizyczna, prawna bądź jednostka organizacyjna bez osobowości prawnej, posiadacz emitowanych akcji, co czyni go wspólnikiem danego przedsiębiorstwa. Papiery wartościowe - dokumenty, które potwierdzają istnienie danego prawa majątkowego. Papiery wartościowe

Zdolność kredytowa

kredyt

Kredyty stanowią najczęstsze źródło finansowania firmy. Aby jednak uzyskać potrzebne środki, konieczne jest posiadanie określonej zdolności kredytowej. Zdolność kredytowa stanowi zdolność spłaty zaciągniętego zobowiązania finansowego wraz z wszelkimi dodatkowymi kosztami takimi, jak odsetki w terminie narzuconym przez bank. Z tego względu każdy bank niezależnie od tego czy udziela kredytu osobie prawnej

Akcje i obligacje

Sposobów inwestowania jest wiele. Zasada jest taka “im więcej ryzykujesz tym więcej możesz zyskać”. Mając na uwadze tą myśl możemy wyróżnić podstawowe różnice pomiędzy najpopularniejszymi papierami wartościowymi, czyli akcjami spółek notowanych, a państwowymi obligacjami skarbowymi. Papiery wartościowe to prawa majątkowe występujące w postaci dokumentów bądź zapisów informatycznych w systemie na rachunku

Definicja obligacji

rachunkowosc-firmy

Tytułowa obligacja jest papierem wartościowym, w którym emitent stwierdza, iż jest dłużnikiem obligatariusza i zobowiązuje się wobec niego do wykonania określonego świadczenia. Obligacje zaliczamy do kategorii dłużnych instrumentów finansowych. W porównaniu do akcji, posiadanie obligacji nie daje ich posiadaczowi żadnych uprawnień względem emitenta np. współwłasność, dywidenda czy uczestnictwo w walnych

Odwrotne obciążenie w fakturze

odwrotne-obciazenie

Odwrotne obciążenie w przypadku faktury polega na przeniesieniu podatku na nabywcę. Wówczas występuje konieczność wystawienia faktury z odwrotnym obciążeniem. Procedura odwrotnego obciążenia znajduje zastosowanie w sytuacji, kiedy sprzedawca jest czynnym podatnikiem VAT, nabywca również jest czynnym podatnikiem VAT, a z kolei dostawa nie jest objęta zwolnieniem z opłacania podatku. Sporządzając fakturę z

Czym jest optymalizacja podatkowa?

rozliczenie-podatku

Optymalizacja podatkowa to wszystkie działania, jakie podejmujemy, w ramach obowiązujących przepisów prawa, które mają na celu zmniejszenie obciążeń podatkowych. Każda firma może sobie obniżyć podatek. Jest to dozwolone, ale wymaga doradztwa eksperckiego, by nie stało się zakazane. Jest możliwość wyboru amortyzacji, roku podatkowego, czy okresu rozliczeniowego. Dokonując wyborów podatnik powinien przeanalizować

Top