Prowadzenie firmy

Nowa ustawa – Prawo działalności gospodarczej

Rząd planuje wprowadzić nową ustawę – Prawo działalności gospodarczej, która będzie regulować zakładanie oraz prowadzenie firm polskich, a także firm zagranicznych mieszczących się na terenie

Wirtualne biuro sposobem na oszczędności

Firmy korzystające z uproszczonych metod rachunkowości, to zazwyczaj małe i średnie przedsiębiorstwa oraz te, które niedawno zaczęły swoją działalność. Jednostki te dążą do znalezienia oszczędności,

Podatki i ZUS

raj-podatkowy

Raj podatkowy

Raj podatkowy to kraj, które oferuje zagranicznym inwestorom bardzo korzystne, a czasem wręcz zerowe opodatkowanie. Firmy zarejestrowane na ich terytoriach zwalniane są także z prowadzenia

Rachunkowość

Jak prowadzić KPiR?

Księga Przychodów i Rozchodów służy do rejestrowania operacji gospodarczych dotyczących jej przychodów i rozchodów. Na jej podstawie ustala się podstawę opodatkowania. Podatnik zobowiązany jest do

ubezpieczenie-firmy

Brak OC

Czy wiesz czym jest leasing? Sprawdź! OC, a więc ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej to forma ubezpieczenia, która zabezpiecza ubezpieczonego w razie, gdy będzie on zobowiązany do pokrycia

Top