Prowadzenie firmy

opodatkowanie-spolki

Jakie podatki musi regulować przedsiębiorca?

Przedsiębiorcy oraz osoby prywatne zobowiązani są do regulacji podatku dochodowego od osiąganych przychodów. Podatek dochodowy to podatek bezpośredni, którego termin zapłaty oraz wysokość zależy przede

Ulga na start

Prowadzenie własnej działalności nie wiąże się jedynie z osiąganiem zysku, ale także z pewnymi kosztami, które musi ponieść przedsiębiorca. 31 marca 2018 roku obowiązywać zacznie

Podatki i ZUS

Indywidualny rachunek w ZUS

Opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz fundusze do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych to obowiązek niejednego przedsiębiorcy. Od 1 stycznia 2018 roku płatnicy będą mieć uproszczone zadanie,

Rachunkowość

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe w jednostce sporządza się na koniec roku obrachunkowego lub inny dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych, który wynika z przepisów prawa podatkowego. W Polsce sprawozdanie

księgowość firmy

O dowodzie księgowym

O dowodzie księgowym mówi się, iż jest dokumentem stanowiącym podstawę księgowania, która stwierdza fakt zaistnienia danej operacji gospodarczej. Dokument to pojęcie, które jest znacznie szersze

Top