Prowadzenie firmy

Jednoosobowa działalność gospodarcza

Każda praca zarobkowa, która wykonywana jest w sposób ciągły i skrupulatny stanowi działalność gospodarczą, która musi zostać zarejestrowana. Proces rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej: Pierwszym krokiem jest wypełnienie

forma prawna

Jaką formę prawną wybrać?

Przedsiębiorca decydujący się na założenie własnej działalności gospodarczej musi wcześniej zastanowić się nad tym, w jakiej formie będzie powstawała jego firma. Jest to bez wątpienia

Podatki i ZUS

podatki

Czym właściwie jest podatek?

Podatek stanowi publicznoprawną, nieodpłatną, obowiązkową, ale bezzwrotną opłatę uiszczaną na rzecz państwa. Bez wątpienia stanowią one główne źródło dochodów państwa, co pozwala na finansowanie prowadzonej

Rachunkowość

rachunkowość

Czym jest rachunkowość?

Rachunkowość jest systemem ewidencjonowania operacji gospodarczych, które ujmowane są w mierniku pieniężnym. Działania te obejmują wszystkie procesy związane z produkcją, dystrybucją, konsumpcją oraz akumulacją. Rachunkowość

Top