Prowadzenie firmy

Giełda Papierów Wartościowych

GPW to instytucja zajmująca się organizowaniem obrotu papierami wartościowymi, takimi jak akcje, prawa do akcji, prawa do poboru, certyfikaty inwestycyjne, obligacje, kontrakty terminowe, opcje oraz

Egzekucja z wynagrodzenia pracownika

Pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę ma niezbywalne prawo do wynagrodzenia za wykonywaną przez siebie pracę. Istnieją jednak sytuacje, w których pracodawca zobowiązany jest

Podatki i ZUS

emerytura

Niższy wiek emerytalny od października 2017 roku

Podstawą do obliczenia emerytury będą zwaloryzowany kapitał początkowy i zewidencjonowane na naszym koncie składki. Od 1 października bieżącego roku będzie istniała możliwość skorzystania z obniżonego

Rachunkowość

ksiegowosc-w-firmie

Księgowość uproszczona

Wielu początkujących przedsiębiorców zadaje sobie pytanie związane z formą prowadzenia księgowości – pełna czy uproszczona? Bardzo ważne pytanie – co wybrać? Fakt jest taki, iż

ksiegowosc

Od czego rozpocząć wybór formy księgowości?

Sposób w jaki będzie się prowadzić księgowość w swojej firmie jest bardzo ważny, stąd też stanowi podstawowe zadanie każdego przedsiębiorcy. Jest to także trudny wybór,

Top