Prowadzenie firmy

zakładanie firmy

Jak zarejestrować firmę?

Przeprowadzenie rejestracji własnej działalności gospodarczej nie jest takie trudne, jak może się to wydawać wielu przedsiębiorcom. Na początku omówmy zatem przypadek jednoosobowej działalności gospodarczej, kiedy

Podatki i ZUS

podatki

Czym właściwie jest podatek?

Podatek stanowi publicznoprawną, nieodpłatną, obowiązkową, ale bezzwrotną opłatę uiszczaną na rzecz państwa. Bez wątpienia stanowią one główne źródło dochodów państwa, co pozwala na finansowanie prowadzonej

Rachunkowość

rachunkowość

Czym jest rachunkowość?

Rachunkowość jest systemem ewidencjonowania operacji gospodarczych, które ujmowane są w mierniku pieniężnym. Działania te obejmują wszystkie procesy związane z produkcją, dystrybucją, konsumpcją oraz akumulacją. Rachunkowość

Płaca i kariera

Top