Prowadzenie firmy

zalozenie-fundacji

Rejestracja fundacji w Polsce

W ostatnim czasie bardzo często można spotkać się z sytuacją, kiedy to ludzie podejmują decyzję o przeprowadzeniu procesu rejestracji fundacji. Oczywiście jest to świetny pomysł,

Założenie własnej jednoosobowej firmy

Czy warto prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą?

Jednoosobowa działalność gospodarcza to duże wyzwanie dla młodych przedsiębiorców. Od właściciela wymaga wiedzy, odpowiedzialności i odwagi. Warto jednak zdecydować się na tą formę przedsiębiorstwa, ponieważ

Podatki i ZUS

zobowiązania spółki - kto zapłaci?

Kto pełni odpowiedzialność za zaległości podatkowe spółki?

Pełną odpowiedzialność za zaległości podatkowe w spółce osobowej ponoszą: wspólnicy komplementariusze byli wspólnicy/komplementariusze Odpowiedzialność wspólnika spółki osobowej powstaje w momencie wydania decyzji podatkowej i może mieć

Rachunkowość

Czym są aktywa?

Aktywa to kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych. Aktywa

Kto musi dokonywać odpisów amortyzacyjnych?

Czy podatnik może skorygować rozliczenia – odpisy amortyzacyjne

Amortyzacja w prawie podatkowym i bilansowym określana jest jako koszt związany z etapowym zużyciem wartości niematerialnych i prawnych. Podatnicy zobligowani są do dokonania odpisów amortyzacyjnych,

Top