Prowadzenie firmy

zawieszenie-spolki-pomoc

Wady i zalety zawieszenia spółki

W jakiej sytuacji można zawiesić spółkę? Co wiąże się z tym, że dany przedsiębiorca decyduje się na zawieszenie spółki? Zawieszenie firmy często spowodowane jest problemami z

zalozenie-fundacji

Rejestracja fundacji w Polsce

W ostatnim czasie bardzo często można spotkać się z sytuacją, kiedy to ludzie podejmują decyzję o przeprowadzeniu procesu rejestracji fundacji. Oczywiście jest to świetny pomysł,

Podatki i ZUS

JPK_VAT – nowy plik

Nowelizacja przepisów wprowadza nowy plik JPK_VAT, który znacznie usprawni procedurę rozliczeń podatkowych. Po wprowadzeniu przepisów podatnicy podatku od towarów i usług będą składać do urzędu

Rachunkowość

Czym są aktywa?

Aktywa to kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych. Aktywa

Kto musi dokonywać odpisów amortyzacyjnych?

Czy podatnik może skorygować rozliczenia – odpisy amortyzacyjne

Amortyzacja w prawie podatkowym i bilansowym określana jest jako koszt związany z etapowym zużyciem wartości niematerialnych i prawnych. Podatnicy zobligowani są do dokonania odpisów amortyzacyjnych,

Top